โดยปกติ ราคาประเมินที่ดินจะมีการปรับทุก 4 ปี ซึ่งตามกำหนดเดิม รอบใหม่จะเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2564 แต่เนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 ทำให้ปลายปีที่แล้ว กรมธนารักษ์ตัดสินใจเลื่อนการใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ออกไปก่อน 1 ปี โดยจะเริ่มใช้ราคาประเมินใหม่ต้นปี 2565 แต่เมื่อกลางก.ค. ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ Covid-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้กรมธนารักษ์เตรียมพิจารณาที่จะเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีก 1 ปี ทำให้ปี 2565 จะยังใช้ราคาประเมินในรอบปี 2559-2563 ไปก่อน

อ้างอิงจากประชาชาติธุรกิจ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้จัดทำราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีใหม่เสร็จแล้ว ซึ่งมีราคาประเมินเพิ่มขึ้นจากบัญชีเดิมเฉลี่ยประมาณ 5-7%

นอกจากนี้ ธนารักษ์ได้วางแผนที่จะขยายมาตรการช่วยเหลือภสคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์กับกรมฯ สามารถขอให้พิจารณาลดค่าเช่าปีนี้ได้สูงสุด 50-75%

เบื้องต้นการปรับลด จะทำให้ธนารักษ์ขาดรายได้ไปราวๆ 3,000 ลบ. ซึ่งสวนทางกับเป้าหมายของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ต้องการให้ธนารักษ์นำส่งรายได้เข้าคลังมูลค่า 7,400 ลบ. อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อกรมฯ เท่าไหร่ เพราะได้มีการวางแผนที่จะปรับเพิ่มรายได้อยู่แล้ว ซึ่งเดิมที่ปี 2564 ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดเก็บให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ลบ