ราคาบ้าน-คอนโดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล Q3/2563

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 พบว่า ราคาบ้าน-คอนโดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล Q3/2563 ลดลงต่อเนื่อง

ราคาคอนโดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย Q3/2563
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าการจัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ยังคงมีทิศทางลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.1 จุด เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีราคาห้องชุดลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

โดยดัชนีราคาห้องชุดมีค่าดัชนีสูงสุดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ภายหลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลาดอาคารชุดได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวตัวของกำลังซื้อ ทั้งจากผู้ซื้ออยู่อาศัยจริง นักลงทุน และผู้ซื้อที่เป็นคนต่างด้าว ทำให้ตลาดห้องชุดมีหน่วยเหลือขายสร้างเสร็จมากกว่าความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการมีการให้ส่วนลดและโปรโมชั่นจูงใจให้ผู้ซื้อเพื่อเร่งรัดการตัดสินใจ จึงส่งผลให้ราคาขายอาคารชุดสร้างใหม่มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 3 ปี 2563 นี้ เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 154.7 จุด เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 145.2 จุด ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

สำหรับรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 46.8% จะให้เลือกเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 34.6% จะให้ผู้ซื้อเลือกเป็นส่วนลดเงินสด และ 18.6% จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์

ราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายไตรมาส 3 ปี 2563
สำหรับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.1% เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีราคาบ้านจัดสรร ลดลงเป็นไตรมาสที่ 2 โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการหันมาเปิดขายโครงการใหม่ประเภทบ้านจัดสรรมากกว่าอาคารชุด ทำให้อุปทานพร้อมขายในตลาดบ้านจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องเร่งรัดการตัดสินใจของผู้ซื้อด้วยการส่วนลดเงินสดหรือโปรโมชั่นด้านอื่นๆ

เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ส่วนในพื้นที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.0 เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 2)

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.4 เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.8 เพิ่มขึ้น 1 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ขณะที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.0 เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.2 เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ส่วนปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.0 เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน(YoY) แต่ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

รายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 35.4% จะให้ผู้ซื้อเลือกเป็นส่วนลดเงินสด รองลงมา 33.7% จะให้เลือกเป็นของแถม แถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ ฯลฯ และ 30.9% จะช่วยผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือ ฟรีค่าส่วนกลาง