ราคาคอนโด Q1/2664 ในกทม.-ปริมณฑล

เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้ตลาดคอนโดเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการขออนุญาติก่อสร้างเพิ่มจาก 98,260 ยูนิต เป็น 152,881 ยูนิต ประกอบกับเริ่มมีบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมทุนพัฒนาคอนโดในไทย อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ซื้อหรือนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกำลังซื้อจากชาวจีน ที่มีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2019 ไม่ต่ำกว่า 55.4% ของมูลค่าทั้งหมด ทำให้มี supply ของคอนโดสะสมอย่างต่อเนื่อง

และ…เมือเจอกับ LTV ในปี 2562 รวมกับ #Covid19 ในปี 2563 ส่งผลให้กำลังซื้อทั้งไทยและต่างชาติลดลงอย่างน่าใจหาย แม้รัฐจะมีการออกมาตรการกระตุ้น #ลดค่าโอน #ลดค่าจดจำนอง ก็ช่วยได้ไม่มากนัก เนื่องจากจำกัดราคาคอนโดไว้ไม่เกิน 3 ลบ. ซึ่งแม้จะเป็นระดับราคาที่มียูนิตเหลือขายราว 70% แต่ก็เป็น segment ที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างสูง สังเกตได้จากปี 2563 มีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดใหม่ไม่เกิน 3 ลบ. เพิ่มขึ้นเพียง 1.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เช่นเดียวกับราคาคอนโดใน Q1/2564 ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เท่านั้น และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นครั้งแรก หลังจากลดลงต่อเนื่องกว่า 1 ปี ซึ่งอาจถือเป็นข้อดีของคนที่กำลังมองหาคอนโดในช่วงนี้ รวมกับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมที่หลายๆ บริษัทกระหน่ำอัดลงมา ทำให้ทาง REIC วิเคราะห์ว่าจะเกิดความต้องการซื้อในตลาดคอนโดอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2564

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าการที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และการจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ไปจนถึงสิ้นปี 2564 สามารถกระตุ้นการซื้อขายคอนโดได้ โดยดูจากการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดใหม่ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในปี 2563 ทั่วประเทศลดลง 1.5% จากปี 2562 แต่ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ทุกระดับราคาทั่วประเทศลดลงถึง 8.5 %

ซึ่งกรุงเทพฯ– ปริมณฑลถือว่าเป็นตลาดหลักสำหรับอาคารชุดในประเทศไทย เนื่องจาก มีสัดส่วนเฉลี่ยการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดถึง 80% ของทั้งประเทศ

ราคาคอนโดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ใน Q1/2564

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.6 จุด ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 0.2 % เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)
  • ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 145.3 จุด ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
    ปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 0.3 % เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) (ดูตารางที่ 1 และ
    ดูแผนภูมิที่ 1 – 2)

สำหรับรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ 46.1% เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 35.1% เป็นส่วนลดเงินสด และ 18.9% เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์