เสรี ศุภราทิตย์

อ. เสรีพาชมดอนเมือง สรงประภา ว่าชีวิตที่น้ำลดลงไปบ้างเป็นอย่างไร ลองดูจากภาพก็จะพอเข้าใจครับว่าตอนนี้สภาพของดอนเมือง ตอนนี้เป็นอย่างไร