เสรี ศุภราทิตย์

ระดับน้ำแถวรังสิต คลอง 4 ก็ลดลงราว 60 เซนติเมตร แต่ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่นะครับในพื้นที่คลองรังสิต ทั้ง Dream World ก็ยังจมอยู่ในน้ำที่เป็นผืนเดียวกันกับคลอง ถ้าจะกู้ก็คงต้องรอหลังน้ำลดอย่างเดียวละครับ