ภาพพิธีเปิดงาน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯคงรั้งที่ 35 ซึ่งจัดโดย 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่า จากการที่ภาครัฐมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการลงทุนในส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ซึ่งจะเริ่มทยอยสร้างและเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มองว่าจะเป็นตัวผลักดันการขยายตัวของเมืองออกไป ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐมีแนวคิดที่จะออก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลการศึกษาได้ภายใน 1 เดือน

ในส่วนของความคืบหน้าในการจัดทำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเสนอต่อสภานิติแห่งชาติ หรือ สนช.ภายในเดือนนี้และจะส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะทันในปี 2560 หรือ แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณา พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 3-4 เดือน

“พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ประชาชนมีปัจจัยสี่ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะประชาชนประมาณ 95-97% มีบ้านราคาไม่ถึง 50 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังแรก แต่การที่เราจะเก็บคนที่มีบ้านมากกว่า 50 ล้านบาท และมากกว่า 1 หลัง เพราะรัฐบาลต้องการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้หวังมุ่งเน้นรายได้”นายวิสุทธิ์ กล่าว

DSCF8446

สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 นี้ มีสัญญาณฟื้นตัวได้ในทิศทางที่ดี จากมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของรัฐบาล โดยเฉพาะการที่ภาครัฐได้ออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง ส่งผลให้ยอดขายในช่วงต้นปีที่ผ่านมีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของมาตรการ พบยว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 130,000 หน่วย เพิ่มขึ้นทั้งโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม หรือ เติบโตมากกว่า 100% เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ แม้ภาครัฐจะยังไม่มีมาตรการออกมากระตุ้นในช่วงเวลานี้ แต่ก็ยังมีสัญญาณบวกในส่วนของภาคเอกชน ที่มีผู้ประกอบการหลายแห่งเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อ ในส่วนของการคมนาคม รัฐบาลก็ยังเดินหน้าเร่งสร้างรถไฟฟ้าทั้งในเส้นปัจจุบัน เส้นทางต่อขยายและเส้นทางใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการลงทุนในการสร้างถนนสายใหม่ๆ

ทั้งนี้มีปัจจัยอื่นที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่ปรับขึ้นมาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมีการประกาศใช้ในปี 2560 แต่ในปัจจุบันเกณฑ์การจัดเก็บยังมีอัตราที่ไม่สูงมาก ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นใจจากนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายบายการเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงไตรมาส 4 ให้ไม่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตได้ในทิศทางที่ดีรวมไปถึงภาคการเกษตรที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

สำหรับการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯคงรั้งที่ 35 ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังเป็นการให้คนไทยมีงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้เชื่อว่าโดยภาพรวมจะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า จากการที่ทั้งสามสมาคมหลังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของตัวเอง