วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. นำโดย นายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการรถไฟฟ้า ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ภายใต้ความรับผิดชอบของ รฟม. หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐของ สบน. และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและการให้กู้ต่อ ของกระทรวงการคลัง ห้องประชุม 1 อาคาร รฟม. พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพงบางแค และช่วงบางซื่อท่าพระ