การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคใต้ดิน งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินตามแนวถนนพหลโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกรัชโยธิน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 30 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 . เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้

1. วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง)

2. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้