%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a2

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนพหลโยธิน บริเวณสวนสมเด็จย่าและบริเวณด้านหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง