พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พร้อมด้วยนายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการ และผู้แทนจากกิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา (สัญญาที่ 3) ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) และร่วมตรวจติดตามการเพิ่มพื้นที่ช่องจราจรบริเวณแยกบางพลัด โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้หน่วยงานหลักอย่าง บช.น. (ด้านการจัดการจราจร) รฟม. (หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ) กทม. (หน่วยงานเจ้าของพื้นที่งานก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางพลัดและอุโมงค์ลอดทางแยกไฟฉาย) ได้ร่วมกันบูรณาการงานด้านการวางแผนการจัดการจราจรในช่วงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามแยก (BOWSTRING) ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน เริ่ม 24 เมย. 2560 (เวลาเที่ยงคืน)

โดยงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จะตั้งอยู่เกาะกลางตามแนวถนนจรัญ-สนิทวงศ์ และผ่านจุดตัดอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามแยกที่สำคัญ ได้แก่ อุโมงค์ลอดทางแยกบางพลัดอุโมงค์ลอดทางแยกบรมราชชนนีสะพานข้ามแยกบรมราชชนนี สะพานข้ามแยกบางพลัด และอุโมงค์ลอดทางแยกไฟฉาย ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างร่วมกับกรุงเทพมหานคร

Credit Photo: Render Thailand

สำหรับการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงคร่อมแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย มีรูปแบบแตกต่างจากจุดอื่นๆ ของโครงการเนื่องจากบริเวณแยกบางพลัด ที่ปัจจุบันมีสะพานข้ามแยกบางพลัดทิศทางจากถนนราชวิถี มุ่งหน้าถนนสิรินธรและในอนาคตบริเวณแยกไฟฉาย จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทิศทางจากพรานนก มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกเช่นเดียวกับบริเวณแยกบางพลัด จึงทำให้ต้องปรับลดความหนาของโครงสร้าง ลงเพื่อให้มีความสูงของช่องลอดเพียงพอจากระดับพื้นสะพานข้ามแยกถึงระดับใต้ท้องโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าตามมาตรฐาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากคอนกรีตเป็นโครงสร้างเหล็ก (Bowstring)

Image 1/2

ดังนั้น ในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (Bowstring) จำเป็นต้องเบี่ยงจราจรเพื่อติดตั้งเสาเหล็กชั่วคราวกลางแยกโดยจะตั้งขนาบข้างสะพานข้ามแยกบางพลัดจำนวน 4 ต้น และแยกไฟฉาย จำนวน 2 ต้นเพื่อค้ำยันโครงสะพานเหล็กรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้า ทำให้เสียผิวจราจรในบางช่วง และได้ดำเนินการปาดเกาะเพื่อให้ช่องจราจรกว้างขึ้นโดยจะมีการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ทั้ง 2 จุด ดังนี

แยกบางพลัด

ระยะเวลาก่อสร้างรวม 5 เดือน โดยเบี่ยงช่องจราจรบริเวณแยกบางพลัดใน 2 กรณี คือ
1) กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนสิรินธร 1 ช่องทาง
2) กรณีรถที่มาจากถนนสิรินธรเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าแยกท่าพระ 1 ช่องทาง
และสำหรับการจราจรในช่องทางอื่นๆ สามารถเดินรถได้ตามปกติ
แยกไฟฉาย

ระยะเวลาก่อสร้างรวม 4.5 เดือน โดยห้ามเลี้ยวขวาแยกไฟฉายทุกช่องทาง ยกเว้นช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีจัดจราจรตามช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงจราจรเร่งด่วนเวลา 05.00 – 10.00 น. และ 15.00 – 21.00 น. เบี่ยงช่องจราจรบริเวณแยกไฟฉาย
1) กรณีรถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าเข้าถนนพรานนก
2) กรณีรถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าท่าพระ
3) กรณีรถที่มาจากถนนพรานนกห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ให้กลับรถบริเวณสะพานบางขุนศรี
ช่วงจราจรปกติเวลา 10.00 – 15.00 น. และ 21.00 – 05.00 น. ห้ามเลี้ยวขวาทุกช่องทางเพื่อปิดพื้นที่ดำเนินงานก่อสร้าง
1) กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าต้องการเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกให้ไปกลับรถบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 20
2) กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาออก ต้องการเข้าสู่ถนนพรานนก ให้กลับรถบริเวณหน้า ฟู้ดแลนด์

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว