content_B001-8

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค. เป็นวันแรกที่รฟม.ได้เปิดขายเอกสารประกวดราคา การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. วงเงิน 53,490 ล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กม. วงเงิน 51,810 ล้านบาท ปรากฏว่า มีเอกชน 3 ราย เข้าซื้อเอกสารประกวดราคา ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ,บริษัท บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC และบริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด  Screen Shot 2559-07-06 at 6.42.50 PM

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดขายเพื่อนำไปทีโออาร์ไปศึกษารายละเอียด ซึ่งรฟม.กำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาทั้ง 2 โครงการ ในวันที่ 6 ก.ค. 2559- 5 ส.ค. 2559 เวลา 09.00-15.00น. และเปิดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา 09.00-15.00น. เปิดซองข้อเสนอในวันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 13.00น. โดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ Monorail ให้เอกชนร่วมลงทุนรูปแบบ PPP- Net Cost

Screen Shot 2559-07-06 at 6.48.03 PM

โดยตามแผนจะกำหนดขายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2559- 5 ส.ค. 2559 เวลา 09.00-15.00น. และเปิดให้ยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา 09.00-15.00น. เปิดซองข้อเสนอในวันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 13.00น. จากนั้นจะเจรจา และเสนอครม.เห็นชอบ คาด ลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพ.ค. 2560 กำหนดเปิดให้บริการในปี 2563
00099453_large
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู มีค่างานโยธา 20,135 ล้านบาท สายสีเหลืองมีค่างานโยธา 22,354 ล้านบาท โดย รฟม.จะดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้สัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงแก่ผู้รับสัมปทาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พิจารณาคัดเลือกและเจรจาต่อรองกับเอกชน ซึ่งจะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิคก่อนหากผ่านเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน ซึ่งจะมีข้อเสนอผลตอบแทนให้ รฟม.และหรือจำนวนเงินสนับสนุนที่จะขอรับจาก รฟม. โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีผลประโยชน์สุทธิสูงที่สุด โดยนำเงินตอบแทนที่เสนอให้แก่ รฟม. หักด้วยจำนวนเงินสนับสนุนที่จะขอรับจาก รฟม.

ที่มาข่าว: Manager Online