นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 3 (RISE 3 ) ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน  โดยมีนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และนายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผนป็นผู้แทน รฟม.เข้าร่วมงาน  

สำหรับในปี 2560 วัตถุประสงค์การจัดงานได้เน้นการนำเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย การนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยระบบขนส่งทางรางไทยและต่างประเทศ พร้อมส่งมอบผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมการบรรยายและเสวนาวิชาการ ผลงานการวิจัยมุ่งเป้าด้านคมนาคมระบบราง โครงการวิจัยขนส่งทางรางปี 57-58 พร้อมด้วยการออกนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบรางจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน