02 ด้านหน้า

รฟม. มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทุกช่องจราจร 24 ชม. เฉพาะด้านข้างผนังอุโมงค์แยกท่าพระ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 1 ถึง ซอย 3 เพื่อการก่อสร้างตอม่อรถไฟฟ้า (Portal Frame) และปิดช่องจราจรภายในอุโมงค์แยกท่าพระ เฉพาะฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ – มุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในระหว่างนี้ ผู้ใช้เส้นทางจะต้องวางแผนการเดินทาง ดังนี้

  1.  กรณีผู้มาจากถนนเพชรเกษมต้องการไปถนนจรัญสนิทวงศ์ ให้วิ่งสวน 1 ช่องทาง ไปยังถนนจรัญสนิทวงศ์
  2. กรณีผู้ที่มาจากถนนรัชดาภิเษก ต้องการไปถนนจรัญสนิทวงศ์ ให้ลงอุโมงค์แยกท่าพระ
  3. ปิดช่องจราจรภายในอุโมงค์แยกท่าพระ (ฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ – มุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษก) กรณีผู้ที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ ต้องการไปถนนรัชดาภิเษก ให้ใช้ช่องจราจรด้านข้างผนังอุโมงค์แยกท่าพระ มุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษก

01 ด้านหลัง

โดยในระหว่างที่มีการก่อสร้างนี้ จะส่งผลกระทบในการสัญจรไปมาของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รฟม. ขออภัยในความไม่สะดวกในการเดินทาง โดยขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทาง ตลอดจนขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณแยกท่าพระ ทั้งนี้ รฟม. จะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวและยั่งยืน ทั้งนี้หากผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call center 02-7164044 หรือ www.mrta-blueline.com

ที่มาภาพ: เดลินิวส์