หลังจากรอกันมานาน สำหรับ #รถไฟฟ้าสายสีแดง ที่จะเชื่อมเข้าสถานีกลางบางซื่อ ล่าสุดมีอัพเดทมาแล้วนะคะ ว่าจะเริ่มเปิดทดลองวิ่งเสมือนจริงช่วง มี.ค. 2564 และเริ่มเปิดให้ทดลองนั่งฟรี ก.ค.-ต.ค. 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มเก็บค่าโดยสาร ซึ่งจะอยู่ที่ 14-42 บาท ตลอดสายค่ะ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ให้มีความสะดวกในการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกระบบว่า ในวันนี้ (20 ม.ค. 2564) กรมราง ฯ ได้จัดประชุมหารือการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ- ตลิ่งชัน โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี กรมรางฯ ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้พิจารณา ประเด็น การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซื่อ-ตลิ่งชัน ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดอัตราแรกเข้าและอัตราค่าโดยสารต่อกิโลเมตร เพื่อให้ได้อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อประชาชน และไม่เป็นภาระหนี้สินต่อ รฟท. ในอนาคต โดยมีมติสำคัญ คือ

  1. ให้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมตามกรณีศึกษาอัตราค่าแรกเข้าและค่าโดยสารต่อกิโลเมตร เพื่อ ขร. จัดทำข้อเสนอในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป
  2. การจัดเก็บอัตราค่าแรกเข้าในกรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ และความพร้อมรองรับการใช้บัตรโดยสาร Smart Card ที่ประชุมได้มีมติ ให้ ขร. รฟท. รฟม. และ รฟฟท. หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางรองรับการจัดเก็บค่าโดยสารโดยยกเว้นค่าแรกเข้าเมื่อเดินทางเชื่อมต่อในระบบรถไฟฟ้า ทั้งการเตรียมสภาพทางกายภาพและเทคโนโลยีของบัตร Smart Card เพื่อรองรับการให้บริการผู้โดยสารที่มีการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องชำระอัตราแรกเข้าซ้ำซ้อน
  3. การเปิดทดลองการเดินรถเสมือนจริง ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ รฟท. เตรียมความพร้อมรองรับ การเปิดทดลองการเดินรถเสมือนจริงในเดือนมีนาคม 2564 , การเปิดทดลองให้บริการแบบไม่จัดเก็บค่าโดยสาร ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 และการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564

สำหรับอัตราค่าโดยสารที่เป็นข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ คือ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง ทั้ง 2 เส้น คือจากตลิ่งชัน-บางซื่อ และบางซื่อ- รังสิต จะจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 – 42 บาท ซึ่งตามผลศึกษา เป็นราคาที่ถือว่าไม่เป็นภาระต่อประชาชนและไม่สร้างผลขาดทุนให้แก่การรถไฟ ทั้ งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปเรื่องราคา จะมีการรายงานผลให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม รับทราบ ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด )การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติใช้ อัตราดังกล่าวต่อไป

ส่วนใครที่กำลังมองหาบ้าน-คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับทำเลได้ที่ เจาะจุดเด่นทำเลแต่ละสถานี รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อ – รังสิต