ขนส่ง-หมอชิตใหม่

เป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์อยู่ขณะหนึ่ง และยืดเยื้อมานานพอสมควรกับการเตรียมย้ายสถานีขนส่งหมอชิตไปตั้งยังทำเลใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ต้องใช้บริการนี้ และคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้ รวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่ทำธุรกิจในย่านนี้ด้วย ก็ตั้งหน้ารอคอยว่าจะมีผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรเพราะแน่นอนว่า จะส่งผลกระทบทั้งด้านบวกกับทำเลใหม่ ในแง่การเติบโตทางธุรกิจโดยรอบและด้านลบกับคนที่ต้องอาศัยอยู่ในทำเลย่านนี้ที่ต้องขาดรายได้ แต่ได้ดีตรงที่ความแอดอัดน้อยลง  โดยล่าสุด บขส. เผยว่า กำลังเร่งสรุปผล และมีลุ้นในเดือน ต.ค.นี้มาว่า จะย้ายไปตั้งยังทำเลใหม่ใดต่อไป

ทั้งนี้นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่ตั้งสถานีขนส่งกรุงเทพฯ แห่งใหม่เพื่อทดแทนหมอชิตที่จะถูกย้ายออกไปจากพื้นที่เพื่อนำไปก่อสร้างสถานีซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งน่าจะสรุปเบื้องต้นภายในเดือนนี้ด้วยเช่นกัน  โดยเบื้องต้นหลายฝ่ายมองว่าการตั้งสถานีใหม่ต้องอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะอื่นๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า โดยต้องไม่ไปรบกวนประชาชนทีอยู่โดยรอบ

สำหรับงบประมาณที่จะนำมาทำโครงการนี้คาดว่า อาจจะต้องกู้จากสถาบันการเงินส่วนหนึ่งหรือใช้รูปแบบการเปิดให้เอกชนมาร่วมลงทุนซึ่งในภาพรวมต้องใช้เงินลงทุนราว 4 พันล้านบาท ซึ่งทั้งหมดในส่วนนี้ต้องดูความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ก่อน แล้วค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าต้องใช้งบประมาณจริงเท่าไร

ส่วนการบริหารจัดการภายในเพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ต้องรองรับอย่างเพียงพอในเรื่องของดีไซน์ใหม่อด้วยรูปแบบโครงสร้างประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ให้บริการเฉพาะรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ทำเลที่ได้ศึกษาไว้ กำหนดขนาดที่ดินไว้ 120-150 ไร่ มี 3 แห่ง คือ

1.ย่านดอนเมืองใกล้กับสนามบินดอนเมือง

2.ย่านรังสิต

3.ย่านเมืองทองธานี

อย่างไรก็ตามการย้ายสถานีในครั้งนี้คาดว่าจะย้ายเพียงบางส่วนเฉพาะรถโดยสารที่วิ่งทางไกลเกิน 300 กม. ขึ้นไป คือ สายเหนือ และอีสาน เพื่อลดความแออัดลง

ที่มาบางส่วน : ประชาชาติธุรกิจ