ถือเป็นเรื่องที่ต้องอัพเดทกันรายเดือน สำหรับ #ภาษีที่ดินใหม่ ซึ่งยังไม่ทันเริ่ม ก็ส่อแววล่มซะแล้ว และล่าสุดทางคณะกรรมาธิการได้ขยายเวลาพิจารณาไปถึงสิ้นเดือน ก.. 2561

นี่ถือเป็นครั้งที่ 8 ในการเลื่อนพิจารณาร่างภาษีที่ดินใหม่ ซึ่งหลายฝ่ายค่อนข้างกังวลว่า ถ้าเจอโรคเลื่อนรอบนี้ ความหวังที่จะประกาศใช้ร่างภาษีฉบับนี้ให้ทันต้นปีหน้า อาจพังไม่เป็นท่า

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (...) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยอมรับว่า การพิจารณาร่าง พ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีความล่าช้า เนื่องจากมีบางหน่วยงานยังไม่พร้อม เช่น กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้ทำให้ไม่สามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่จะเก็บภาษีได้ว่าควรเก็บภาษีอย่างไร

ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างภาษีที่กินใหม่ (กมธ.)  อาจมีข้อท้วงติงบ้างประเด็น หลังจากได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมจากภาคเอกชน อาทิ

  • ปรับลดเพดานภาษีทุกประเภท: ยกเว้นพื้นที่สาธารณูปโภค- นิคมอุตสาหกรรม-บ้านหลังแรกลดหย่อนไม่เกิน 50 ลบ.
  • ลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างจาก 2% เหลือ 1.2%
  • กำหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีใน 3 ปีแรก