เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเวียนหัว สำหรับ #ภาษีที่ดินใหม่ ล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีกรรมธิการท่านหนึ่ง เสนอให้กลับไปใช้เกณฑ์มูลค่าบ้านหลังแรก 50 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดิน เนื่องจากเป็นร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งผ่านวาระแรกของ กมธ.วิสามัญ แล้ว และยังผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชน

ซึ่งจากการสำรวจตัวเลขคร่าวๆ ถ้าลดภาระภาษี บ้านหลังแรกที่ 50 ลบ. จะสามารถจัดเก็บได้ไม่เกิน 10,000 หน่วย ขณะที่บ้านหลังแรก 20 ลบ.  มีจำนวนสูงถึง 20,000-30,000 หน่วย!

ถ้าเป็นแบบนี้ภาระหลักก็จะไปตกอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนที่จะได้รายได้จากภาษีตรงนี้ ก็ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  แต่อาจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องผลักภาระภาษีให้ประชาชน

เรื่องนี้จะจบอย่างไร?  และเราจะได้ใช้ พรบ.ภาษีที่ดินใหม่ ทันต้นปีหน้า หรือไม่? เราคงต้องติดตามกันต่อไป