เป็นข่าวทุกครั้ง สำหรับ #ภาษีที่ดินใหม่ เพราะเมื่อถามไปทีไร ก็จะได้คำตอบว่ายังไม่สะเด็ดน้ำ ล่าสุดเมื่อวันก่อน ก็ได้มีการขยายระยะเวลาพิจารณาไปอีก  2 เดือน ทั้งนี้เพราะยังมีประเด็นของที่ดินที่ได้รับการบรรเทาภาระภาษีที่ยังขบไม่แตก เช่น สนามบิน โรงเรียน โรงพยาบาล และสนามกีฬา ที่คาดว่าน่าจะได้เพดานลดสูงถึง 90%

เบื้องต้นสำหรับ สนามบินจะยกเว้นให้บางส่วน เช่นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบิน แต่ส่วนที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ก็เก็บตามอัตราปกติ  อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาจะไม่กระทบต่อหลักการของการเก็บภาษี

และยังมีข้อสังเกตเรื่องสนามกอล์ฟที่มีคนแย้งว่าไม่ได้ควรได้รับการบรรเทาทางภาษีเนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความฟุ่มเฟือยในแง่ของการพิจารณามองว่าสนามกอล์ฟเป็นพื้นที่ทางการกีฬาเหมือนกับสนามกีฬาอื่นๆ ควรใช้เกณฑ์เดียวกัน นอกจากนี้ ปกติ สนามกอล์ฟก็ต้องเสียภาษีด้านความฟุ่มเฟือยและภาษีสิ่งแวดล้อมจากฐานการเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว

ด้านความคืบหน้าภาษีลาภลอย (หรือ ร่างพ... ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภพขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐพ.… )อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น

ส่วน... ทรัพย์อิงสิทธิ ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว อยุ่ระหว่างรอกฤษฎีกาพิจารณาร่างอยู่ เพื่อส่งเข้าสนช. ถ้ามีผลบังคับใช้จะช่วยให้สามารถนำสัญญาเช่าที่ดินไปเป็นหลักประกันได้ทำให้เกิดการนำที่ดินมาใข้ประโยชน์ได้ดีขึ้นต้นทุนต่ำลง

ที่มา: เดลินิวส์