ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง- ร้อนๆ หนาวๆกันอยู่นาน สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ หลังจากรัฐบาลชัดนี้เริ่มประกาศ กำหนดการใช้ภาษีที่ดินใหม่ฯ ที่ย้ำว่า ยังไงก็ไม่เกินต้นปีหน้า แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันซักที เนื่องจากเรื่องยังคงค้างอยู่ในชั้นกรรมาธิการ และมีการขยายเวลาประชุมมาแล้วถึง 7 ครั้ง ครั้งล่ะ 2 เดือนรวมๆแล้วก็ปีกว่าๆซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติ

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์แจ้งว่า เมื่อปลายเดือน พ.. ที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)  (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) ได้ยื่นหนังสือให้ประธานสนช. พิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะประเด็นที่ไม่ต้องการให้เป็นภาระกับประชาชน มีความเป็นธรรมทำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องยอมรับได้ในทางปฏิบัติ และการใช้กฎหมายต้องไม่ใช่การใช้ดุลพินิจ และกฎหมายไม่ควรซับซ้อนจนทำให้ผู้ใช้ขาดความรู้ความเข้าใจ

ข้อเสนอจากกกร. เมื่อรวมกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาทิ ความชัดเจนของที่ดินที่ไม่ประเมินทุนทรัพย์ เช่น เขื่อน ท่าเรือ การออกอนุบัญญัติเพื่อคุมแนวทางการออกกฎหมายลูก การเชื่อมโยงข้อมูลของกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ ก็ส่งผลให้การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญที่คาดจะจบตั้งแต่เดือนพ.. ต้องขยายยืดเยื้อออกไปเป็นเดือน ก.. 61 แทนและยิ่งทำให้โอกาสที่จะประกาศใช้ริบหรี่ลงเรื่อยๆ

ที่มาข่าว: Daily News