พฤกษาผู้นำอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำหนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก “International Quality Management Award” ประเภท Diamond ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อความเป็นเลิศย่างต่อเนื่อง โดย นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติ