พฤกษา เรียลเอสเตท การประปา

คุณทองมา CEO พฤกษา และคุณเจริญ ผู้ว่าการประปานครหลวง ลงนามร่วมกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการงานประปา ในโครงการของพฤกษา เข่นการวางท่อประปา การติดตั้งมิเตอร์ออนไลน์ ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในวงการธุรกิจและวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ร่วมมือกับการประปานครหลวงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยาน

Website Link Pruksa