กรณีที่ร่างผังเมืองรวมใหม่ เพื่อประกาศใช้บังคับภายในกลางปี 2561 เนื้อหาของผังเมืองฉบับนี้จะมีพื้นที่สีเขียว เกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งจังหวัด 

  • หากจะสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือบ้านแฝด ต้องมีถนนกว้าง 12, 14 และ 16 เมตร จากเดิม 6 เมตร ซึ่งถนนเกือบระยะทั้งหมดของจังหวัดไม่มีซอยใดกว้างตามที่กฏหมายกำหนด ต้องพัฒนาที่ดินติดถนนใหญ่ ซึ่งราคาที่ดินสูง 3-5 หมื่นบาท/ ตร.วา ไม่สามารถพัฒนาเป็นบ้านแนวราบได้
  • นอกจากนี้ ยังอนุญาติให้พื้นที่สีเขียว ก.2-.3 สร้างบ้านเดี่ยวได้ แต่ระยะทางของเขตทาง 12.14 เมตร แม้จะอนุญาตจัดสรรแนวราบได้ทุกประเภทในพื้นที่สีน้ำตาล ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก  สีแดง ประเภทพาณิชยกรรม และสีส้ม เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลางก็ตาม แต่ราคาที่ดินในทำเลนี้ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท/ตรงวา
  • ส่วนอาคารชุด เทศบัญญัติ เทศบาลนครนนทบุรี ได้มีการกำหนด จำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารชุด ให้มีที่จอดรถ 1 คัน/ 1 ห้อง สำหรับอาคารชุดที่มีพื้นที่ตั้วแต่ 60 ตร.. ขึ้นไป หากพื้นทีไม่ถึง  ต้องมีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 ต่อพื้นที่อาคาร 120 ตร.. ซึ่งจะทำให้ต้นทุนก่อสร้างแพงขึ้นเกือบ 1 ลบ. สุดท้ายภาระจะตกอยู่ที่ผู้บริโภค ทำให้คอนโดราคา 1.5 ลบ. ต้องขายในราคา 2.5 ลบ. เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) ต่อผู้ว่าราชการคนใหม่ ซึ่งขณะนี้ผังเมืองฉบับใหม่อยู่ระหว่างปิดประกาศ 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 . 2560-16 .. 2561 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิดและหากยังไม่มีความคืบหน้าจะยื่นหนังสือต่อกรมที่ดินโดยตรง

ที่มาข่าว: ผู้จัดการ