กรณีผังเมืองนนทบุรีใหม่ ที่บังคับให้ถนนหน้าโครงการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ต้องกว้าง 10-12 เมตร ทำให้กระทบกับผู้ประกอบการหลายราย เนื่องจาก 80-90% ของถนนในจังหวัด กว้างเพียง 6-8 เมตรเท่านั้น หากบังคับใช้จริง จะทำให้พื้นที่บ้านของบ้านลดลง หรือไม่ผู้ประกอบการก็ต้องเลือกพัฒนาที่ดินติดถนนใหญ่แทน ซึ่งราคาที่ดินสูง 3-5 หมื่นบาท/ ตร.วา ไม่สามารถพัฒนาเป็นบ้านแนวราบได้

 ล่าสุด 3 สมาคมอสังหา (สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย) ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อขอเข้าพบและหารือเพื่อทบทวนร่างดังกล่าว

สภาพปัญหาจากร่างผังเมืองรวมนนทบุรี คือ

  1. องค์กรปกครองท้องถิ่นออกข้อบัญญัติกำหนดผังเมืองสีเหลือง (.1-.2) มีเงื่อนไขให้การสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ต้องมีถนนด้านหน้าโครงการ 10-12 เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงเพราะสัดส่วนถนน 80-90% ของจังหวัดนนทบุรีมีความกว้าง 6-8 เมตรเท่านั้น
  2. พื้นที่ผังเมืองสีเขียว (.2-.3) มีข้อบัญญัติจำกัดสิทธิการพัฒนาบ้านเดี่ยว โดยกำหนดให้มีถนนด้านหน้าโครงการกว้าง 12-14 เมตร และกำหนด FAR (floor area ratio-สัดส่วนพื้นที่ปลูกสร้าง อาคารต่อขนาดที่ดิน) 1:1 ในขณะที่สภาพข้อเท็จจริงถนนมีความกว้าง 6-8 เมตร หากต้องการพัฒนาโครงการย่อมหมายถึงใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภาพ
  3. การพัฒนาคอนโดมิเนียมถูกจำกัดให้สร้างได้บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น จากข้อจำกัดของความกว้างถนน 6-8 เมตรดังกล่าว 
  4. การวางโครงข่ายคมนาคมถนนสาย กสาย ฉ ไม่ได้ให้สิทธิเขตทางในการพัฒนาที่ดินเหมือนกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

หากมีการบังคับใช้ร่างผังเมืองรวมดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาฯ นนทบุรี 30-40%กลุ่มรับผลกระทบสูงสุดคือตลาดบ้านผู้มีรายได้น้อย

โดยทั้ง 3 สมาคมได้เสนอให้

  1.  ขอให้พื้นที่ผังเมืองสีเหลือง สร้างทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวได้ภายใต้เกณฑ์ถนนหน้าโครงการกว้าง 6 เมตร 
  2. ขอให้พัฒนาคอนโดฯ โดยมีถนนด้านหน้า 6-10 เมตร
  3. ขอให้พิจารณาสิทธิเขตทางตาม โครงข่ายคมนาคมถนนสาย กสาย ฉ ให้ที่ดินส่วนที่มีแนวถนนตัดผ่านสามารถ ใช้สิทธิเขตทางเสมือนว่าได้ถูกเวนคืน แล้ว

ที่มาข่าว: ประชาชาติธุรกิจ