ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง (อ.เมือง) เฟส 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน กม.ที่ 353 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รูปแบบอาคารจัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาด 50 ตารางวา จำนวน 26 หน่วย ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจยังสามารถจองโครงการฯ ได้ที่สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 08 4387 4058, 0 5579 – 9811

หลังจากนั้นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยังได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 1) ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 21 ตารางวา จำนวน 481 หน่วย ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 88% ภายในโครงการประกอบด้วยสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานค้าชุมชน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน ขณะนี้มีผู้สนใจจองเต็มโครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณปลายปี 2561