ปัญหา “ฝุ่นพิษ” PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็ก ที่ไม่ใช่เรื่องเล็กในสังคมไทย

Panasonic ใส่ใจในความปลอดภัยของสุขภาพคนในครอบครัว จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา ทำให้แอร์ Panasonic มีคุณสมบัติที่ทำได้มากกว่าปรับอากาศให้เย็นสบาย ด้วยเทคโนโลยีนาโนอี ซึ่งเป็นระบบฟอกอากาศที่นอกจากจะสามารถช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัสแล้ว ยังสามารถกำจัดฝุ่นละอองได้สูงสุดถึง 99% ช่วยสร้างบรรยากาศการพักอาศัยที่สดชื่นและสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนในครอบครัว

#เพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับPanasonic

#PanasonicThailand #ABetterLifeABetterWorld