SSOC หรือศูนย์สื่อสารปฏิบัติการพิเศษ ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่เชื่อถือได้เรื่องข่าวน้ำท่วมนะครับ วันนี้มีสรุปมาให้อ่านกันตามภาพเลยครับ