นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group Chief Executive Officer) กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  ได้รับรางวัล “2022 ASIA TOP CEO” จาก Influential Brands® ซึ่งเป็นหน่วยงานทำวิจัยด้านการตลาดและการสร้างการรับรู้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชีย มีความโดดเด่นด้านการรับรองความเป็นเลิศของการดำเนินธุรกิจ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

รางวัล “2022 ASIA TOP CEO” เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำอันเป็นที่ประจักษ์ โดยการรับรางวัลนี้ครั้งนี้สะท้อนถึงความสามารถและความเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นเลิศของนายปณต สิริวัฒนภักดี ที่ประสบความสำเร็จในบทบาทของผู้ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับโลกให้เติบโตอย่างเข้มแข็งภายใต้แบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุน พัฒนา และบริหารจัดการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

นายปณต ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้สร้างการเติบโตให้แก่องค์กรโดยการวางรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจระยะยาวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้ขยายการเติบโตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป และมีมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 6 แสนล้านบาท เป็น 1 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน และเป็นองค์กรที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  นายปณตได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการดำเนินงานผ่าน Brand Purpose “Inspiring experiences, creating places for good.” หรือ “สร้างสรรค์พื้นที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่” เพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งยกระดับการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลจาก Influential Brands® ในฐานะ 2022 TOP CEO IN ASIA นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั่วโลก รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คน เป้าหมายของผมคือการทำงานที่มีความหมายและสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม โดยแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่ได้ลงทุน พัฒนา และบริหารอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รีเทล เครือข่ายเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรม) จะเป็นพื้นที่ที่สร้างคุณค่าร่วมให้แก่ภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นพื้นที่ที่ส่งมอบประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน”

นายจอร์จ โรดิกัส กรรมการผู้จัดการ Influential Brands® กล่าวเสริมว่า “ผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม คือผู้สร้างแรงบันดาลใจ ริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสร้างเส้นทางการเติบโตให้กับบริษัท ซึ่งคุณปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำองค์กรที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ ผ่านการสร้างการเติบโตให้บริษัทด้วยพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย และเป็นผู้เล่นหลักในภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม อพาร์ตเมนท์-โรงแรม และรีเทล ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ไทย และอีกหลากหลายประเทศ โดย Influential Brands® ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการผลักดันแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ภายใต้วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความยั่งยืน จึงมีความยินดีมอบรางวัล Top CEO in Asia ให้กับคุณปณตในครั้งนี้”