พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคง สร้างสุข ยั่งยืนโดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับ เพื่อมอบทะเบียนบ้านและกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา เฟสแรก จำนวน 17 ครัวเรือน ซึ่งมีประชาชนจากเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ประมาณ 100 คน ณ โครงการ บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการเส้นทางจักรยาน สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และ  ออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแผนรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ในพื้นที่ 3 เขต คือ เขตดุสิต บางซื่อ บางพลัด รวมจำนวน 12 ชุมชน 309 ครัวเรือน

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ประสานความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติให้จัดสรรที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา จากชุมชนราชผาร่วมใจ และชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม กรุงเทพฯ ในระยะแรก จำนวน 17 ครัวเรือน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษม (กม.42) ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ขนาด 33 ตรม. จำนวน 49 อาคาร รวม 2,201 หน่วย ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน มีสนามเด็กเล่น สวนหย่อม และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ อยู่ติดถนนใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ปัจจุบันยังเหลือห้องว่างสำหรับรองรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา