บ้านหลังแรก คอนโด บ้านเดี่ยว นโยบาย ประชาชน ภาษีคืน 5 แสน หักเต็ม

จากการปรับมาตรการสดๆร้อนๆ ได้ผลออกมาดังนี้ครับ ผมจะอธิบายเป็นตัวอย่างคราวนี้ก็จะได้เข้าใจอย่างง่ายๆได้ทุกคน

ของเดิม (20 กันยายน 2554)

คนรวยมาก (เสียภาษี 30%) กับคนรวยน้อย (เสียภาษี 10%) ซื้อบ้านหลังติดกัน ราคา 2 ล้านบาท ได้ประโยชน์อย่างไร?

  • คนรวยมาก ลดหย่อนได้ 2 แสนบาท หาร 5 ปีได้ปีละ 40,000 บาท จากฐานภาษี 30% ก็คือจะประหยัดภาษีไปได้ปีละ 12,000 บาท
  • คนรวยน้อย ลดหย่อนได้ 2 แสนบาท หาร 5 ปีได้ปีละ 40,000 บาท จากฐานภาษี 10% ก็คือจะประหยัดภาษีไปได้ปีละ 4,000 บาท

ของใหม่ (28 กันยายน 2554) คนรวยมาก (เสียภาษี 30%) กับคนรวยน้อย (เสียภาษี 10%) ซื้อบ้านหลังติดกัน ราคา 2 ล้านบาท ได้ประโยชน์อย่างไร?

  • คนรวยมาก ลดหย่อนได้ 2 แสนบาท หาร 5 ปีได้ปีละ 40,000 บาท ก็จะประหยัดภาษีไปได้ปีละ 40,000 บาท ถ้าคนรวยมากเสียภาษี 300,000 บาทในปีนั้นๆ ก็จะเสียแค่ 260,000 บาท
  • คนรวยน้อย ลดหย่อนได้ 2 แสนบาท หาร 5 ปีได้ปีละ 40,000 บาท ก็จะประหยัดภาษีไปได้ปีละ 40,000 บาท ถ้าคนรวยน้อยเสียภาษี 45,000 บาทในปีนั้นๆ ก็จะเสียแค่ 5,000 บาท แต่ถ้าคนรวยน้อยเสียภาษีแค่ 30,000 บาท ก็จะหักได้แค่ 30,000 บาท ไม่สามารถหักเกินกว่าภาษีที่เสียได้ครับ

ถามต่อ ถ้าคนไม่เสียภาษี เลี่ยงภาษี หรือไม่มีเงินเสียภาษี ตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์ครับ