Q.House

บ้านจัดสรรของ Q.House ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในมหาอุทกภัยครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นท่วมในโครงการรวม 17 โครงการ ถนนแห้งแต่รถเข้าไม่ได้ 4 โครงการ และเฝ้าระวังน้ำจ่ออีก 9 โครงการ ที่โซนอันตราย เกษตร-นวมินทร์, สายไหม, นครอินทร์และพระราม 2 ซึ่งโดยรวมดูแล้วน่าจะมีโครงการ Casa Ville บางนา-สุวรรณภูมิแห่งเดียวที่ยังไม่น่าวิตกในตอนนี้ จะอย่างไรทางเวปไซต์ Think of Living ก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกบ้าน Q.House ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับ

  • พฤกษ์ภิรมย์ ท่วม 3/3 โครงการ
  • Q.House Avenue ท่วมนอกโครงการ วิ่งได้แต่รถ 6 ล้อขึ้นไป
  • ลัดดารมย์ ท่วม 8/8 โครงการ
  • วรารมย์ ท่วม 0/2 โครงการ น้ำจ่อโครงการวัชรพล-จตุโชติและสายไหม
  • Casa Grand ท่วม 2/3 โครงการ น้ำจ่อโครงการเกษตร-นวมินทร์
  • Casa Legend น้ำจ่อถนนพระราม 2
  • Casa Ville และ Presto รถเล็กเข้าออกไม่ได้ 7 โครงการ ท่วม 4/12 โครงการ น้ำจ่อที่พระราม 2 อีก 4 โครงการ
  • Casa City น้ำจ่อถนนพระราม 2

อ้างอิงข้อมูลน้ำท่วมจาก Q.House Flood Center