ราคาประเมินที่ดินใหม่
ตามกำหนดเดิมวันที่ 1 ม.ค. 2564 จะถึงรอบที่ต้องประกาศใช้ ราคาประเมินที่ดินใหม่ รอบปี 2564-2567 แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของ Covid-19 ทำให้กรมธนารักษ์ฯ ตัดสินใจที่จะเลื่อนการปรับราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีก 1 ปี

สำหรับราคาประเมินที่ดินใหม่ กรมธนารักษ์ได้สำรวจเสร็จแล้ว จากที่ดิน 33 ล้านแปลงทั่วประเทศ เฉลี่ยปรับเพิ่ม 8% ซึ่งหากสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น อาจต้องนำราคามาประเมินใหม่อีกครั้ง

การเลื่อนราคาประเมินที่ดินใหม่ครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ภาระภาษีที่ดินไม่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ให้มีการซื้อบ้านเพิ่ม เพราะในอนาคต ถ้าราคาประเมินสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อขายที่ดิน-บ้าน ต้องเสียค่าธรรมเนียม การโอน หรือจดจำนองสูงกว่าเดิม

ปรับโครงสร้างการประเมินราคาที่ดินใหม่
กรมธนารักษ์โอนอำนาจให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และธนารักษ์จังหวัดเป็นเลขธิการ เป็นผู้ประเมินราคาที่ดินในจังหวัดตัวเอง แทนการประเมินจากสวนกลาง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น

จ่อลดภาษีที่ดินต่ออีก 1 ปี

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ทางธนารักษ์ได้เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาภาระภาษีของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 คาดว่าปีนี้คลังจะมีการประกาศมาตรการ ลดภาระภาษีที่ดินอีก 1 ปี แต่จะเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ ให้รอพิจารณา 

เปิดแผนปี 2564 ของกรมธนารักษ์ (อ้างอิงจาก มติชน)

  1. เดินหน้าจัดที่เช่าราชพัสดุ 300,000 รายทั่วประเทศ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในการทำกิน และที่อยู่อาศัย ซึ่งเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมีมีความพร้อมแล้วกว่า 10,000 ในพื้นที่ อาทิ จ.กาฬสินธุ์ จ.นครราชสีมา และ จ.เชียงใหม่
  2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 10,000 ลบ. ทั้งการเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ซึ่งมีอยู่กว่า 2 ล้านไร่ โดยจะทยอยเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุในอัตราไม่เกิน 3% แบบขั้นบันได้ภายใน 3-5 ปี เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจปรับตัว โดยจะเริ่มทำสัญญาเก็บค่าเช่าตั้งแต่เดือน ม.ค.2564
  3. เร่งเปิดประมูลที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ ซึ่งมีกว่า 1,000 แปลง โดยให้ธนาคารกรุงไทยมาวางระบบการประมูล พร้อมเปิดประมูลนำร่องรอบแรก 250 แปลง ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่กลางใจเมือง เช่น สุขุมวิท สีลม หรือในต่างจังหวัด รวมทั้งติดตามค่าเช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ไม่ให้มีการติดค้าง นอกจากนี้มีแผนที่จะนำที่ราชพัสดุทั้ง 12.6 ล้านไร่ ซึ่งอยู่ในการครอบครองดูแลของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาบริหารจัดการเองเพิ่มขึ้นเป็น 10% จากปัจจุบันกรมฯบริหารจัดการเพียง 4% ซึ่งจะส่งผลให้กรมมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการดำเนินโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุบนที่ดินราชพัสดุ จ.สมทุรปราการ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าจองสิทธิ์ โดยในวันที่ 15 ม.ค. นี้ จะดำเนินการจับสลากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และบัญชีรายชื่อสำรอง และจะดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565

ส่วนผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จะให้ธนารักษ์จังหวัด เร่งประสานไปยัง อบต. และ เทศบาล ทั่วประเทศ ที่ได้รับมอบที่ราชพัสดุ ไปปล่อยให้ประชาชนเช่าใช้ประโยชน์ เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ให้เว้น การเก็บค่าเช่า 3-6 เดือน เพื่อลดภาระให้กับประชาชน พร้อมทั้งยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับประชาชนที่เช่าทำเกษตรกรรม ตลอดปี 2564 ด้วย ส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับโอนจากการยึดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามคำสั่งศาล นำมาเปิดประมูล เพื่อให้เอกชน ประชาชนเข้ามาประมูลในระบบออนไลน์ โดยคาดว่าจะเปิดประมูลให้ผู้สนใจได้ภายในต้นเดือน ก.พ. 2564 รวมทั้งจะเปิดประมูลที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จ.ตาก จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร เป็นต้น

ที่มาข่าว: ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, มติชน