BO8A2347

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงที่ดินมักกะสันว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ต้องยุติแผนการส่งมอบที่ดินมักกะสันเพื่อแลกกับภาระหนี้ของ ร.ฟ.ท.จำนวนกว่า 6.1 หมื่นล้านบาท ไปก่อน เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในข้อกฎหมาย ว่าสามารถนำที่ดินที่ ร.ฟ.ท.เวนคืนมาเพื่อกิจการรถไฟไปใช้กิจการอื่นได้หรือไม่ ซึ่งการโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินมักกะสัน จำนวน 492 ไร่ มาให้กระทรวงการคลัง ทางกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีเป้าหมายเพื่อให้แลกกับภาระหนี้ของ ร.ฟ.ท. 6.1 หมื่นล้านบาท ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซุปเปอร์บอร์ด และมีแนวคิดนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีกำหนดให้ส่งมอบพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีปัญหาในข้อกฎหมาย การโอนที่ดินเพื่อล้างหนี้ต้องชะลอไปก่อน

สำหรับการเข้าไปช่วย ร.ฟ.ท.บริหารที่ดินที่ไม่เกี่ยวกับการเดินรถที่มีหลายหมื่นไร่ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) นั้น อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า เบื้องต้นคงต้องมีการคัดแยกประเภทที่ดินออกเป็นหมวดหมู่ก่อนว่า ที่ดินใดใช้ประโยชน์ได้ ที่ดินใดใช้ไม่ได้ เพราะที่ดินของการรถไฟมีหลายประเภท ส่วนการบริหารหรือปรับปรุงสัญญาเช่า คงจะดูรูปแบบที่กรมธนารักษ์ใช้บริหารที่ราชพัสดุนำไปปรับใช้

BO8A2371

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การโอนที่ดินมักกะสันเพื่อแลกหนี้ 6.1 หมื่นล้านบาทนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการของ ร.ฟ.ท.เพื่อลดภาระหนี้ที่มีอยู่กว่า 1.8 แสนล้านบาท ให้ลดลง นอกจากแผนการโอนที่ดินล้างหนี้แล้ว คนร.ยังตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อไปดูแลการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ร.ฟ.ท. ที่มีอยู่กว่า 3.6 หมื่นไร่ หรือกว่า 1 หมื่นสัญญาทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในเดือนกันยายนนี้กว่า 7 พันสัญญา คณะทำงานชุดนี้มีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีกรมธนารักษ์ร่วมเป็นกรรมการ

นายจักรกฤศฎิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการให้เอกชนประมูลที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า ขณะนี้ได้นำเสนอคัดเลือกผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แล้ว ในจังหวัดตาก ที่มีผู้ประมูลเพียงรายเดียว คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กนพ.ในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ส่วนพื้นที่อื่นนั้นคงต้องรอให้กฤษฎีกาตีความว่าไม่ผิดกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในเรื่องที่เอกชนจะพัฒนาที่ดินแล้วนำไปให้เช่าในลักษณะนิคมได้หรือไม่

นายจักรกฤศฎิ์กล่าวต่อว่า กรมเตรียมเสนอพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 คือ จังหวัดกาญจนบุรี บึงกาฬ เชียงราย นราธิวาส นครพนม พร้อมกันนี้กรมอยู่ระหว่างหารือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเมืองการค้าชายแดนปลอดภาษี (บอร์เดอร์ทาวน์) 4 จังหวัดตามนโยบายของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เบื้องต้นคัดเลือก 4 พื้นที่ คือ ตาก สงขลา หนองคาย นครพนม ซึ่งจะต้องมีการเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุน และสามารถดำเนินการไปควบคู่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ เพราะจะมีการกันบางส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นบอร์เดอร์ทาวน์

awards banner_Event banner