คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าผ่านทางด่วนขั้น 1-2 ขึ้น 5-10 บาท โดยปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โครงข่ายในเมืองด้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดินแดง-ท่าเรือ, บางนา-ท่าเรือ, ดาวคะนอง-ท่าเรือ ทางพิเศษศรีรัช ส่วน A และ B ช่วงถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9, พญาไท-บางโคล่

 • รถ 4 ล้อ เก็บ 50 บาท จากเดิม 45 บาท เพ่ิมขึ้น 5 บาท
 • รถ 6-10 ล้อ เก็บ 75 บาท จากเดิม 70 บาท เพ่ิมขึ้น 5 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ เก็บ 110 บาท จากเดิม 100 บาท เพ่ิมขึ้น 10 บาท

โครงข่ายนอกเขตเมือง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช ส่วน C ช่วงถนนรัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษดังนี้ รถ 4 ล้อ เก็บ 15 บาท รถ 6-10 ล้อ เก็บ 20 บาท รถมากกว่า 10 ล้อ เก็บ 35 บาท ส่วนทางพิเศษศรีรัชส่วน D ช่วงถนนรัชดาภิเษก-ศรีนครินทร์

 • รถ 4 ล้อ เก็บ 25 บาท เท่าเดิม
 • รถ 6-10 ล้อ เก็บ 55 บาท จากเดิม 50 บาท เพ่ิมขึ้น 5 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ เก็บ 75 บาท จากเดิม 70 บาท เพ่ิมขึ้น 5 บาท

ซึ่งทั้งโครงข่ายในเมือง และโครงข่ายนอกเขตเมือง จะเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย.2556

ทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก

 • รถ 4 ล้อ เก็บ 45 บาท เท่าเดิม
 • รถ 6-10 ล้อ เก็บ 100 บาท จากเดิม 95 บาท เพ่ิมขึ้น 5 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ เก็บ 150 บาท จากเดิม 140 บาท เพ่ิมขึ้น 10 บาท

ทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วงเชียงราก-บางไทร

 • รถ 4 ล้อ เก็บ 10 บาท
 • รถ 6-10 ล้อ เก็บ 20 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ เก็บ 30 บาท

โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันที่ 1 พ.ย.นี้