Screen Shot 2559-09-04 at 7.24.57 PM

คมนาคมเร่งเดินหน้า ตั๋วร่วม “แมงมุม” นำร่องต้นปีหน้า ประเดิม  BTS, Airport Link รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ล่าสุดเตรียมเสนอครม.อนุมัติให้รฟม.เป็นผู้รับผิดชอบเจรจาทั้ง 4 รายให้ปรับเปลี่ยนสู่ระบบใหม่ ปลัดคมนาคมเผยการใช้งานร่วมระหว่างบัตร M- Pass และบัตร Easy Pass เริ่ม ต.ค.นี้

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รายงานความคืบหน้าโครงการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมว่า อยู่ระหว่างจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Company : CTC) ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน ( PPP) โดยดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และมีความจำเป็นต้องตราพ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเร่งรัดให้เริ่มใช้ระบบตั๋วร่วม

ดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และบำรุงรักษาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) ในระหว่างที่การจัดตั้ง CTC ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะเริ่มต้น โดยบริหารจัดการในช่วงทดลองระบบ และเจรจาทำความตกลงกับผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชน เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้

“ระหว่างนี้จะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้รฟม.เป็นเจ้าภาพดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมภายใต้ชื่อ “บัตรแมงมุม” สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ รถไฟฟ้าเฉลิมมหานคร และรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงได้ภายในเดือนมกราคม 2560 นี้”

ปลัดคมนาคมกล่าวอีกว่า นอกจากนั้น สนข. ยังได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC) ระหว่างบัตร M-Pass ของกรมทางหลวง ( ทล.) และบัตร Easy Pass ของ กทพ. ว่า ทล. ได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติข้ามโครงข่ายระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

“ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบ ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ.) จะลงนามในสัญญาจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงระบบขายบัตร Easy Pass และติดตั้งระบบรับ – ส่งข้อมูล เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบกับ ทล. ภายในเดือนสิงหาคม 2559 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถปรับปรุงและเปิดใช้งานระบบ ETC ร่วมกันระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ได้ภายในเดือนตุลาคม 2559 นี้”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 13-1/2559 ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กรมทางหลวง (ทล.) สนข. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,185 วันที่ 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

อ่านบทความเกี่ยวกับตั๋วร่วมของประเทศอื่นๆ คลิก ที่นี่