รอกันมานานหลายปี สำหรับตั๋วร่วมรถไฟฟ้า ล่าสุดมีข่าวดีแว่วๆ จากกระทรวงคมนาคมแล้วว่า กำลังเร่งพัฒนาระบบ และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราน่าจะได้ใช้ตั๋วร่วม เชื่อม BTS-MRT ไม่เกิน ต.ค. 2563

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ระยะ

  • ระยะแรกจะเร่งดำเนินการพัฒนาข้ามระบบเพื่อเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าของบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินของเอ็มอาร์ที ปัจจุบันมีบัตรโดยสารของบีทีเอส จำนวน 1 ล้านใบ ส่วนบัตรโดยสารของ BEM จำนวน กว่า 2 แสนใบ โดยจะเร่งดำเนินการให้ทันภายในเดือน ต.ค.2563 โดยตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
  • ระยะที่สองจะดำเนินการพัฒนาระบบโดยใช้บัตรเดบิต วีซ่า โดยภาคธนาคารจะเข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็นระบบเปิดกว้างที่สามารถให้ชาวต่างชาติที่เดินทางในไทยสามารถใช้บัตรดังกล่าวแตะกับระบบเพื่อเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าบีทีเอส เอ็มอาร์ที เรือ แท็กซี่ ซึระยะที่สองจะต้องใช้ระยะเวลาหารือเพื่อดำเนินการพอสมควร