หลังจากหารือเรื่องพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ระหว่างไทยญี่ปุ่น นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคมก็ได้เปิดเผยว่า

  • ไทยขอให้ญี่ปุ่นศึกษาความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่งเอกชน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่บริเวณโดยรอบเพิ่มเติมด้วย และแนวโน้มความต้องการของนักลงทุนที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยญี่ปุ่นจะเข้ามาสำรวจและสอบถามความต้องการผู้ประกอบการในไทยจำนวน 5 บริษัท และผู้ประกอบการญี่ปุ่นจำนวน 5 บริษัท เพื่อให้เห็นความต้องการในภาพรวม
  • ไทยขอให้ญี่ปุ่นนำต้นแบบการพัฒนาแบบ Smart City หรือเมืองประหยัดพลังงาน ที่ไจก้าเคยศึกษาร่วมกับกระทรวงพลังงานมาประยุกต์กับสถานีกลางบางซื่อด้วย คาดว่าญี่ปุ่นจะเสนอผลการศึกษาฉบับเต็มให้ไทยได้ในกลางเดือนส..นี้
  • นักลงทุนญี่ปุ่นไม่สนใจในพื้นที่แปลง A  ของสถานีบางซื่อ เนื่องจากเล็กเกินไป แต่กลับสนใจพัฒนาพื้นที่แปลงมักกะสันเพื่อต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ และในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา
  • ไทยเสนอให้ญี่ปุ่นศึกษาแผนการพัฒนาที่ดินเพิ่มเติมอีก 2 แปลงคือ ที่ดินกม.11 ย่านพหลโยธิน 359 ไร่ และที่ดินย่านสถานีแม่น้ำ คลองเตย 279 ไร่ โดยญี่ปุ่นจะเสนอผลการศึกษา ได้ในเดือนมี..2561

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด