นายพนา รัตนบรรณางกูร Executive Vice President/Project Director CAC ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) CMC ในการผ่านการรับรองและรับประกาศนียบัตร CAC
เพื่อเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ที่รร.ไฮแอท รีเจนซี

CMC มีนโยบายแน่วแน่ในการปฎิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรและสามารถปฎิบัติผ่านเกณฑ์
กระบวนการรับรองและการประเมินตนเองตามโครงการรวมพลังต่อต้านคอรับชั่นแนวร่วมภาคเอกชน (CAC)


Living Expo 2019

ติดตามพวกเราได้ที่
Website : www.thinkofliving.com
Twitter : www.twitter.com/thinkofliving
YouTube : www.youtube.com/ThinkofLiving
Instagram : www.instagram.com/thinkofliving
Facebook : ThinkofLiving