คอนโดข้าราชการ

มีข่าวดีสำหรับคนที่เป็นข้าราชการมาฝากค่ะ ใครที่กำลังมองหาบ้านราคาไม่เกิน 1 ลบ. ล่าสุด กรมธนารักษ์ และ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาเป็นคอนโด leasehold 30 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 999,999 บาท

สำหรับคอนโดที่จะเปิดให้จองมีทั้งหมด 9 โครงการทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ถนนสุขุมวิท ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบางจากประมาณ 100 เมตร จำนวน 76 ยูนิต

Image 1/3
คอนโดข้าราชการ

คอนโดข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ถนนพระราม 3 จำนวน 76 ยูนิต

Image 1/3
คอนโดข้าราชการ

คอนโดข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ถนนเพชรบุรี จำนวน 72 ยูนิต

Image 1/3
คอนโดข้าราชการ

คอนโดข้าราชการ

จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตรงข้ามศูนย์ราชการนนทบุรี จำนวน 76 ยูนิต

Image 1/3
คอนโดข้าราชการ

คอนโดข้าราชการ

จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ตั้งอยู่ติดกับวัดกู้ จำนวน 76 ยูนิต

Image 1/4
คอนโดข้าราชการ

คอนโดข้าราชการ

จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด ติดถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 76 ยูนิต

Image 1/4
คอนโดข้าราชการ

คอนโดข้าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 76 ยูนิต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 76 ยูนิต

จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่หลังศาลปกครองขอนแก่น จำนวน 76 ยูนิต

แต่ละโครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ อาคารพักอาศัยรวม (Co-Living Space) พื้นที่ใช้สอย ยูนิตละประมาณ 40 ตารางเมตร สถานที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และศูนย์บริการร่วมของทางราชการ (Government Service Centre)

ลักษณะโครงการ เป็นการสร้างอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น โดยมี 2 รูปแบบ คือ

 • แบบที่ 1 จำนวนห้องพัก 76 ห้อง ขนาดห้องพัก 40 ตารางเมตร ราคาขาย 999,999 บาท
 • แบบที่ 2 จำนวนห้องพัก 71 ห้อง ขนาดห้องพัก 40 ตารางเมตร จำนวน 70 ห้อง และขนาด 32 ตารางเมตร ราคาขาย 800,000 บาท จำนวน 1 ห้อง

สิทธิประโยชน์จากโครงการคอนโดข้าราชการพลเรือน

 • สิทธิการเช่า 30 ปี และอาจต่ออายุสัญญาเช่าได้
 • กรมธนารักษ์ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า
 • สามารถนำสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการไปเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อได้ตามสิทธิ รวมทั้งการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ตามระเบียบ สามารถให้ทายาทเข้าอยู่อาศัยร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องไม่นำไปจัดให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือให้เช่าช่วง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง
 3. สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันการเงินกำหนด
 4. คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับจองพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ
 2. ผู้จองต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น
 3. ผู้ได้รับสิทธิต้องเข้าร่วมโครงการเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อชำระค่าก่อสร้างโดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการข้อ 1 ได้เมื่อครบกำหนด 5 ปี

การคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ: ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจองสิทธิเพื่อรับการคัดเลือกให้รับสิทธิพร้อมกันผ่านระบบรับจอง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้รับสิทธิจองคอนโดข้าราชการ :

เป็นผู้มีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการ หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ(ภูมิลำเนาในที่นี้หมายถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันจองเท่านั้น)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานการจองสิทธิ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา

หลักฐานในการจองสิทธิคอนโดข้าราชการ

 1. สำเนาบัตรข้าราชการพลเรือน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน
 4. เอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินเดือนพร้อมระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ

สำหรับใครที่สนใจเข้าจองโครงการนี้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  tcondo.ocsc.go.th

ธนารักษ์เตรียมขยายคอนโดข้าราชการ อีก 9 จังหวัด 

กระแสตอบรับค่อนข้างดีสำหรับ คอนโดข้าราชการ ที่เพิ่งเปิดให้จองเฟสแรกเมื่อต้นเดือน โดยในกทม. เปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด 6 ทำเล คือบางจาก พระโขนง, ช่องนนทรี, ยานนาวา, บางกะปิ และห้วยขวาง ซึ่งมีคนเข้ามาลงทะเบียนไว้มากกว่า 300 ราย ส่วนในนนทบุรีมีประมาณ 200 ราย

สำหรับในต่างจังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ยังมีผู้จองไม่ครบ ซึ่งจะเปิดให้จองอีกรอบ ระหว่าง 19-23 ก.ย. นี้ 

นอกจากนี้ธนารักษ์ ได้วางแผนที่จะเปิดเฟส 2 ต่อในอีก 9 จังหวัด. จังหวัดละ 76 ยูนิต รูปแบบใกล้เคียงกับโครงการปัจจุบันที่มีขนาดห้อง 40 ตารางเมตร ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท

ที่มา: