เมื่อการจัดเก็บ #ภาษีที่ดิน ปีนี้ อาจไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด หลังภาคเอกชนเริ่มยื่นขอให้ทางกระทรวงการคลังทบทวนหรือลดการจัดเก็บอีกรอบ เนื่องจากภาระภาษีในปีนี้เป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหลายคนยังคงได้รับผลกระทบจากโควิดและวิกฤตสินค้าขึ้นราคาจากสงคราม 

ข่าวจาก Thairath เปิดเผยว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชน หลังภาคเอกชนได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้เลื่อนและลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ออกไปก่อน เพื่อลดภาระประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงที่ต้องเผชิญวิกฤติโควิดและวิกฤติสงครามรัสเซียยูเครน 

ตอนนี้ภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้และมีการจัดเก็บภาษีไปแล้ว ดังนั้น สศค.ต้องไปศึกษาวิเคราะห์และหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่ามีแนวทางใดที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนเรื่องภาษีที่ดินได้ เพราะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายได้ของท้องถิ่นที่จะนำรายได้จากภาษีไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อความรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานข่าวเปิดเผยว่า แนวทางการลดการจัดเก็บภาษีที่ดินในปีงบประมาณนี้ คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปัจจุบันภาษีที่ดินได้เริ่มจัดเก็บไปแล้วตั้งแต่เดือน เม..65 ยกเว้นบางพื้นที่ที่ใช้อำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายเวลาจัดเก็บภาษีออกไป เช่น กรุงเทพมหานคร เลื่อนเก็บภาษีที่ดินจาก เม.. ไปเป็น ก..65 ดังนั้น หากมีการลดการจัดเก็บภาษีคงเป็นไปได้ยาก เพราะจะทำให้เกิดความลักลั่นของการเสียภาษีในแต่ละพื้นที่ และยากต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดเก็บภาษีไปแล้ว 

นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่า หากมีมาตรการลดหรือยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินจะมีผลกระทบต่อรายได้ของท้องถิ่น ซึ่ง 2 ปีก่อนหน้าที่รัฐบาลประกาศลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดิน 90% เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด ทำให้รายได้ท้องถิ่นหายไปปีละกว่า 30,000 ลบ. ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปได้ทั้งหมด หากจะเลื่อนหรือลดอีกจะกลายเป็นปัญหาที่ต้องหาแหล่งงบประมาณมาชดเชย

ในช่วงปีแรก 62/63 รัฐก็ชดเชยไปเพียงกว่าหมื่นล้านบาท ส่วนปีภาษี 63/64 ไม่ได้ช่วยอุดหนุนเลยเพราะไม่มีงบประมาณ ดังนั้น หากจะเลื่อนหรือลดอีก ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ต้องหาแหล่งงบประมาณมาชดเชย ซึ่งจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้เสนอให้ระดับนโยบายพิจารณาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในพ...ภาษีที่ดินฯ ปัจจุบันได้มีมาตรการบรรเทาภาระภาษีอยู่แล้ว เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และใช้ประกอบเกษตรกรรมได้รับยกเว้นภาษี การผ่อนปรนภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี กรณีมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สูงกว่าค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่เคยชำระในปี 2562 โดยจะบรรเทาภาระให้เสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 62 บวกกับ 75% ของส่วนต่างค่าภาษี ตลอดจนยังเปิดให้ผ่อนชำระภาษีได้อีก 3 เดือน

ที่มา