Sansiri Flood Center

รายงานล่าสุดจาก Sansiri Flood Center เมื่อดูระดับน้ำย้อนหลัง 5 วันเทียบกับวันนี้ก็พบว่าทรงๆ-เริ่มลดลงแล้วในบางพื้นที่ ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยครับ 🙂

Habitia ราชพฤกษ์ (345) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

  • ระดับน้ำภายในโครงการ +86 ซม.
  • ระดับน้ำ 5 วันย้อนหลัง (วัดเมื่อเวลา 9.00 น.)

บุราสิริ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ชัยพฤกษ์) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

  • ระดับน้ำภายในโครงการ+63ซม.  ระดับน้ำภายนอกโครงการ +91 ซม.
  • ระดับน้ำ  5 วันย้อนหลัง (วัดเมื่อเวลา 9.00 น.)

 

 

เศรษฐสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ชัยพฤกษ์) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

  • ระดับน้ำภายในโครงการ+75ซม.
  • ระดับน้ำ  5 วันย้อนหลัง (วัดเมื่อเวลา 9.00 น.)

 

 

Habitia บางใหญ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

  • ระดับน้ำภายในโครงการ+38ซม.
  • ระดับน้ำ  5 วันย้อนหลัง (วัดเมื่อเวลา 9.00 น.)