ขวดและแก้วจุกคอร์ก สินค้าใหม่จากบริษัทดีไซน์สายเลือด Scandinevia ออกแบบโดยนักดีไซน์ชาวนอร์เวย์ ANDREAS ENGESVIK