เมื่อ 2 ปีก่อน เราอาจเคยได้ยินเรื่องการโอนสิทธิพัฒนาพื้นที่  (Transfer of Development Rights:TDR)  ที่ทางผังเมืองคิดจะนำมาปรับใช้  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้สูงสุด

การโอนสิทธิการพัฒนา คือการขายสิทธิในการพัฒนาที่ดิน จากเจ้าของซึ่งไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของที่ดินเต็มที่ ให้กับที่ดินอีกแปลงหนึ่ง เช่น เจ้าของแปลง A มีที่ดินอยู่ในเขตอนุรักษ์ทำอะไรกับที่ดินไม่ได้เลยก็สามารถขายสิทธิในการพัฒนาให้กับเจ้าของที่ดินแปลงอื่นให้ที่ดินแปลงนั้นสร้างตึกที่มีความสูงมากขึ้น

สำหรับในประเทศไทย ตอนนี้สำนักผังเมือง อยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อร่างให้เกิดเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน โดยพื้นที่นำร่องในกทม. ที่วางไว้คร่าวๆ คือ พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่อนุรักษ์โบราณสถาน ในเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย และสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นจุดที่มีโบราณสถาน และพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สมควรอนุรักษ์ โดยมีการศึกษาหลักเกณฑ์การโอนไปยังพื้นที่เหมาะสม คือบริเวณที่ดินพาณิชยกรรม ที่อยู่ตามแนวสถานีรถไฟฟ้า

ที่มาข่าว: Dailynews