แม้ว่า การเคหะแห่งชาติ จะมีที่ดินในพอร์ตค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าทำคนเดียวอาจเยอะไป เลยมีแผนที่จะดึงเอกชนเข้ามาร่วมทุน โดยปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 5 โครงการประเดิมทำเลแรกเชียงใหม่

หลักๆ รูปแบบจะเป็นโครงการร่วมทุนมูลค่าต่ำกว่า 500 ล้านบาท ดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เช่น ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ร่มเกล้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ 3 และ 4 และที่ลำลูกกา แต่ในการดำเนินงานอาจมีการกำหนดกรอบการมีที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจจะใช้วิธีแชร์ต้นทุนร่วมกับเอกชนในการดำเนินงาน

รูปแบบการร่วมทุน จะเปิดให้เอกชนเช่าไปลงทุน และมีระยะเวลา 30 ปี + 30 ปี เบื้องต้นจะมี 2 โครงการจาก 5 เป้าหมายได้แก่

  1. โครงการ เชิงพาณิชย์ในโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ซึ่งที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 25 ไร่ ได้แก่ เน้นโครงการผู้สูงอายุคาดพัฒนาได้ 1,000 ยูนิต โรงพยาบาล และคอมมูนิตี้มอลล์ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท
  2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ร่มเกล้า อยู่ในช่วงการทำประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ที่ดินดังกล่าวเหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีการแบ่งที่ดินมาดำเนินการ 138 ไร่ จากทั้งหมด 700-800 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท