ดร.ธัชพล กาญจนกูล (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดงาน “ NHA Home for Sale บ้านการเคหะฯ เพื่อคนไทย ” โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางสาวสุดใจ  สมัครัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพันธมิตรจากสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ