ในที่สุดเมืองไทยก็มาถึงยุคปฏิวัติการตลาด … จากสถิติวันที่ 17/6/2011 พบว่าคนไทยมี Facebook Account ทะลุ 10 ล้าน Account ไปแล้ว (อ้างอิงจาก SocialBakers.com) หากจะเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ ก็พบว่ามีมากกว่า 15% เสียอีก แน่ละ … 1 คนอาจมีมากกว่า 1 Account ได้ก็จริงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขที่มากถึงขนาดนี้คงจะทำให้นักการตลาดหรือนักธุรกิจทุกท่านไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป

การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) ที่รวมศูนย์กลางเอาไว้ที่สินค้าเริ่มมีประสิทธิภาพน้อยลงเรื่อยๆ คำพูดโฆษณาที่ถาโถมเข้าใส่ลูกค้าทั้งจาก TV, วิทยุ, หนังสือพิมพ์และอื่นๆมีจำนวนมากจนคนไม่อยากจดจำ ทุกครั้งที่ Free TV ตัดเข้าสู่โฆษณา คนส่วนใหญ่กว่า 80% ก็จะเปลี่ยนช่องไปยังช่องอื่น … หรือตัดเข้า Cable TV เสียซะดื้อๆ ท่านก็เป็นหนึ่งในนั้น … จริงไหม ?

ความคิดของการตลาดแบบผลักดันที่ใช้ได้ผลกันมาเป็นร้อยปีจึงไม่แน่ว่าจะถูกนัก เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป ทุกคนสามารถพูดกลับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ตลอด และมักจะพูด “เกิน” กว่าความเป็นจริงเสมอ … ทั้ง “ประสบการณ์ดีๆ” และ “ประสบการณ์แย่ๆ”

เห็นแล้วหรือยังครับ ?

ช่องทางของนักการตลาดคืออะไร ?

“ประสบการณ์ดีๆ” เป็นสิ่งที่น่าจดจำและเป็นสิ่งที่น่าบอกต่อจริงไหม ?

ถึงเวลาแล้วครับที่การตลาดควรจะมีการปฏิวัติเสียดี … ทางเลือกใหม่ของการตลาด: The Alternative Marketing

เธียรรุจ ธรณวิกรัย
17/6/2011