กลุ่มภิรัชบุรีจัดสัมมนา ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ_final

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรชั้นนำของเมืองไทย เดินหน้ามอบความรู้และประสบการณ์ด้านโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ได้จับมือกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.. 2559 ในหัวข้อ “ISA Building Material Visit Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเปิดโครงการก่อสร้าง อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อให้ทัศนศึกษาดูงานวัสดุและระบบผนัง พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบผนัง Curtain Wall และระบบผนังกระจก นำโดยดร.ประสาน ภิรัช บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี คุณภูวนัย ตันติอลงการ ผู้อำนวยการโครงการ BITEC Phase 2 และคุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ วันโอทรี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เมื่อเร็วๆนี้

awards banner_Event banner