558000006997101

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ถูกกลุ่มบริษัท แคสเซิล พีค ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด และ บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด ของ “นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ” ซื้อหุ้นทั้งหมดของกลุ่มตั้งมติธรรมที่มีอยู่ร้อยละ 20.64 ในราคาหุ้นละ 6.75 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท

โดย นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ แจ้งว่า ในนามของ บริษัท แคสเซิล พีค ดีเวลลอปเม้นท์ส และ บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 20.64 ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม คือ นายชวน ตั้งมติธรรมและครอบครัว (นายชวน ตั้งมติธรรม, นางอัญชัน ตั้งมติธรรม, นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม, นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม และนายทรงธรรม ตั้งมติธรรม ซึ่งเดิมกลุ่มตั้งมติธรรมถือหุ้นร้อยละ 26.44 ซึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วจะทำให้กลุ่มตั้งมติธรรมเหลือหุ้นร้อยละ 5.80

บริษัท แคสเซิล พีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถือหุ้น 100% โดย นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ โดยได้มีการทำรายการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ราคามูลค่าหุ้นละ 6.75 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท นายฟิลิปวีระ บุนนาค และนางสุธิดา สุริโยดร เป็นกรรมการบริหารบริษัท

นายสุเทพ กล่าวว่า การเข้าซื้อหุ้น ของมั่นคงฯ ในครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นศักยภาพในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของมั่นคงฯ ที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศ มีจุดเด่นในโครงการประเภทที่อยู่อาศัยในแนวราบ เน้นทำเลที่มีศักยภาพที่ครอบคลุมในทุกมุมเมือง มีโครงการในระดับราคาประมาณ 3-10 ล้านบาท

โดยในปี 2014 บริษัทมียอดขายประมาณ 2,400 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประมาณ 450 ล้านบาท และมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท ฐานะทางเงินของบริษัทแข็งแกร่ง มีอัตรากำไรสุทธิในระดับสูงที่ 20% โดดเด่นในกลุ่มอสังหาฯ มีความสามารถบริหารต้นทุนให้ได้อยู่ในระดับต่ำ หนี้สินต่อทุนก็อยู่ในระดับต่ำมาก ปัจจุบัน มั่นคงฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว 15 โครงการ และมีแผนงานที่จะเปิดโครงการใหม่ในปีนี้อย่างน้อย 5 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมถึง 5,000 ล้านบาท

ด้านนายชวน ตั้งมติธรรม ผู้ก่อตั้งบริษัท มั่นคงฯ กล่าวว่า การขายหุ้นของครอบครัวครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งต่อธุรกิจที่ตนพัฒนามากว่า 50 ปีให้กับทีมงานที่มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการขยายกิจการไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจากการวางรากฐานบริษัทให้มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ ฐานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ทีมผู้บริหารใหม่จะสามารถสานต่อเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ โดยลูกค้าและพนักงานรวมถึงผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากนี้ไป ตนในฐานะประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่บริษัทมั่นคงฯ ได้แจ้งว่า นายชวน ตั้งมติธรรม นางอัญชัน ตั้งมติธรรม และนางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.58 เป็นต้นไป และภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ที่มาข่าว: ผู้จัดการ