กรมธนารักษ์
ผลกระทบจาก Covid-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้กรมธนารักษ์ได้มีประกาศยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ตลอดปี 2564 ประมาณ 500,000 คน คิดเป็นค่าเช่ายกเว้น 300-400 ลบ. ส่วนบริษัทเอกชนที่ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี เช่น ผ่อนเก็บค่าเช่า 6-12 งวดหรือให้เป็นส่วนลดเพิ่ม

สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง บริษัทท่าอากาศยานไทย ที่ธุรกิจการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดประเทศ อ้างอิงจากกรุงเทพธุรกิจ กรมธนารักษ์ได้ช่วยเหลือด้วยการลดค่าเช่าให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 20% และท่าอากาศยานดอนเมือง 40% ซึ่งที่ผ่านมาค่าเช่าของ AOT จะอยู่ที่ 4,400 ลบ. และการปรับลดอัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นการปรับลดเพียงปี 2564 เท่านั้น

ทั้งนี้การยกเว้น-ปรับลดค่าเช่า จะทำให้รายได้ของธนารักษ์น่าจะหายไปราวๆ 3,000 ลบ. ซึ่งสวนทางกับเป้าหมายของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ต้องการให้ธนารักษ์นำส่งรายได้เข้าคลังมูลค่า 7,400 ลบ.

อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อกรมฯ เท่าไหร่ เพราะได้มีการวางแผนที่จะปรับเพิ่มรายได้อยู่แล้ว ซึ่งเดิมที่ปี 2564 ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดเก็บให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ลบ

แผนดำเนินการหารายได้เพิ่มของกรมธนารักษ์

  • นำที่ราชพัสดุไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ มาเปิดประมูลให้เช่าเชิงพาณิชย์
  • ดูแลเรื่องการเช่าที่ราชพัสดุผิดประเภท
  • เร่งโครงการท่าเรือสงขลา
  • เปิดประมูลสนามกอลฟ์บางกระพระ
  • เปิดประมูลให้เช่าที่ราชพัสดุ เชิงคุณค่า
  • เร่งเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุรัฐวิสาหกิจภายใน 2 เดือน

ที่มา