เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ ชี้แจงถึงกรณี ด..โยษิตา  บุญงาม อายุ 4 ปี พลัดตกลงไปในท่อบำบัดน้ำเสีย (น้ำทิ้ง) ของโครงการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 และได้จมน้ำเสียชีวิตว่า โครงการดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้มอบโอนให้นิติบุคคลฯ เป็นผู้บริหารจัดการดูแลโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเบื้องต้นได้บูรณาการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร บ้านพักเด็ก และนักสังคม ได้ลงพื้นที่เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ การเคหะแห่งชาติได้ประสานให้นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2 เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก