การเคหะแห่งชาติจัดพิธีส่งมอบอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต(คลอง 2) โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติและ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่า การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งลดความเลื่อมล้ำในสังคมไทยด้วยการสร้างความเท่าเทียม โดยการให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนเมือง  มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี  ซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ที่การเคหะแห่งชาติได้คัดสรรมาสำหรับพี่น้องประชาชนนั้น  ได้คำนึงถึงรูปแบบบ้านและทำเลที่ตั้งของโครงการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 2) จ.ปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีประชาชนให้ความสนใจจองเป็นจำนวน 1,375 หน่วย เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพที่ดีบริเวณตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 15 ตารางวา จำนวน 1,375 หน่วย ราคาขายเริ่มต้นที่ 730,000 บาท ภายในโครงการยังมีส่วนบริการชุมชน ประกอบด้วย ศูนย์ชุมชน สนามกีฬา และลานตลาด อีกทั้งยังใกล้กับสถานที่สำคัญ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และชำระเงินสด รวมทั้งสิ้น 412 ราย (ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) หลังจากนั้นจะทยอยส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับผู้สนใจโครงการฯ ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงประชาชนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย สอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานเคหะชุมชนที่มีโครงการของ  การเคหะแห่งชาติตั้งอยู่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center โทร. 1615